de foto en de film

Er kunnen 10 verschillen-de mensen in de praktijk komen met ogenschijnlijk hetzelfde probleem, bjjvoorbeeld eczeem.
In de anamnese of in-takegesprek gaan we dan alle foto’s die gedurende het gehele leven zijn ge-maakt in kaart brengen. We maken samen met de persoon in kwestie een soort fotoalbum. Meestal begin je met de nieuwste foto’s, de gebeurtenissen en gegevens van de laatste weken of maanden. Gaandeweg het gesprek komen er ook foto’s van jaren daarvoor, of zelfs foto’s van ouders of andere familieleden.

Als het album zo compleet mogelijk is, gaan we met het fotoalbum in de hand de verbindingen maken tussen de verschil-lende foto’s. Als het ware wordt nu de film gemaakt van het levensverhaal. De film dient om duidelijk te krijgen en te maken wel-ke factoren hebben bijge-dragen aan de ontwikkel-ing van het huidige prob-leem. Door op deze ma-nier een probleem of klacht in beeld te brengen leidt tot beter inzicht. Hierdoor is het voor u ook makkelijker om een bepaald therapietraject in te gaan, vol te houden en te volbrengen.
De foto’s en de film ve-randeren hierdoor niet. Het effect wat ze op het heden of de toekomst
hebben echter wel.
Een voorbeeld (dit fotoal-bum en film zijn verre van compleet, het is meer bedoeld om u een idee te geven hoe het werkt): een man van 25 jaar komt met eczeem sinds circa 2 maanden. Als kind heeft ie hier ook al wel eens last van gehad, maar de laatste 13 jaar niet meer.
De foto’s: 3 maanden geleden verkering/relatie uitgeraakt, 2 jaar geleden op zichzelf gaan wonen, een perfectionist wat m.n. aan de middelbare school resultaten te zien was, acne als puber, op de leeftijd van 3 tot 6 jaar regelmatig antibiotica gehad wegens verschillende ontstekingen, geen borstvoed-ing gehad, in de familie van vader zijn meerdere mensen met ec-zeem (vader ook)
De film (deze draaien we ander-som af dan we de foto’s hebben verzameld): de programmatie van het immuunsysteem van vader is richting ‘direct reageren’ (de huid is de echte buitenkant en reageert in principe als eerste op het uit balans raken van het immuunsys-teem). De helft van de voorpro-grammatie van het kind (deze jongen) is dus richting immuunsys-teemverstoring, hij heeft namelijk de helft van zijn vader gekregen (en de andere helft van zijn moed-er). Na de zwangerschap kan de voorprogrammatie voor een groot deel worden verbeterd door een kind borstvoeding te geven. Deze jongen heeft geen borstvoeding gekregen. Voor het goed function-eren van het immuunsysteem is de
darmflora van groot belang. Door het geven van meerdere antibiotica kuren, wordt de samenstelling van de darmflora veranderd. Inmiddels is de jongen 6 jaar oud en heeft een onjuist geprogrammeerd im-muunsysteem. Dit zorgt voor stress in het lijf. Daarom wordt het stresssysteem nog actiever. Dit is onder andere te zien in zijn gedrag: perfectionisme. Het alles onder controle proberen te houden of te krijgen (iets wat het stresssysteem ook probeert te doen). En het immuunsysteem is zich anders gaan uiten: acne in plaats van eczeem (dit wordt ook zeer regelmatig verteld: ‘je groeit er wel overheen”; maar het lichaam kiest dan toch een andere uitlaatklep). Het stress-systeem is steeds ‘op scherp’ blijven staan en zolang hij zich maar rustig houdt en er geen
gekke dingen gebeuren blijft het immuunsysteem kalm. Maar nu is zijn relatie verbro-ken, een heftige stressfactor, waardoor het immuunsysteem weer terugvalt op zijn ‘oude’ immuunsysteemreactie: ec-zeem.
De oplossing: praktisch alles is te reprogrammeren. In dit geval het reprogrammeren van het immuunsysteem en stresssysteem.
De foto’s en de film van de andere 9 personen met ec-zeem ziet er per definitie altijd anders uit, de oplossing zal dus nooit dezelfde zijn.

foto en film

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *