geen tijd om ziek te zijn

De tijd van verkoudheden en griepjes is weer aangebroken. Ons lichaam kan hier normaliter goed mee om gaan en oplossen. Afhankelijk in welke ‘ziekte’fase we verkeren (zie “homotoxicologie’ in de nieuwsbrief van september jongstleden).

INFECTIE
We komen in contact met een bacterie of virus. Door ons ‘common mucosal immune system’ (eerstelijns afweer)worden deze bacterien en virussen ge-detecteerd, onschadelijk gemaakt en uit het lichaam verwijderd. Als er teveel bacterien of virussen binnenkomen of wanneer het CMIS onvoldoende werkt kunnen ze het lichaam verder binnen-dringen en een ontsteking veroorzaken.

ONTSTEKING
Het oplosmechanisme van het lichaam is in praktisch alle situaties via een ont-stekingsproces. Ook wanneer er binnen in het lichaam iets moet worden opge-lost gebeurt dit middels een ontstekings-proces. Hier hoeft dus niet altijd een bacterie of virus aan te pas te komen. Dit noemen we dan een steriele ont-steking.

FASES
Een ontsteking kent verschillende fases. De eerste fase duurt onder normale om-standigheden 12-24 uur. Deze fase is be-doeld om de immuuncellen (voor een groot deel witte bloedcellen) te mobi-liseren en te zorgen dat zij naar de plaats van bestemming gaan. In deze fase worden hiervoor stoffen gevormd die deze mobilisatie sturen. Deze stoffen noemen we pro-inflammatoire stoffen.
Wanneer deze pro-inflammatoire stoffen een bepaalde hoeveelheid hebben bereikt komt er een omslagpunt naar de tweede fase. Het omslagpunt kan alleen maar goed plaatsvinden wanneer er vol-doende vitamine D en vetzuren in ons lichaam aanwezig zijn. Fase 2 is dan de echte ontstekingsfase. Dit gaat ook gepaard met ontstekingsverschijnselen. Ont-stekingsverschijnselen zijn: warmte, roodheid, pijn, verminderde beweeglijkheid en zwelling. Al deze verschijnselen komen in meerdere of mindere ma-te bij ieder ontstekingsproces voor. De tweede fase kan varieren van ca. 8 tot 48 uur.

GRIEP
Om een voorbeeld te geven: griep. Je hebt het gevoel dat al je spieren pijn doen, je slijmvliezen zijn vaak gezwollen, je hebt het warm of hebt zelfs koorts, je gaat in bed liggen want bewegen geeft alleen maar meer klachten, de roodheid is dan vaak niet te zien omdat deze zich mn in dit geval aan de binnenkant manifesteert.

KOORTS
Al deze verschijnselen zijn nodig om het virus of bacterie uit te schakelen. Wanneer de tempera-tuur te laag blijft, overleven de bacterie of virus-sen het en kunnen ze chronisch verstoring geven. Koorts is dus van essentieel belang om een ont-stekingsproces goed te laten afwikkelen.

3e FASE
Na de ontstekingsfase komt de herstelfase. Hierbij hebben we weer een zelfde soort omslagpunt als bij de overgang van fase 1 naar 2. Ook hierbij zijn vitamine D en de vetzuren van belang om de om-slag mogelijk te maken. De herstelfase kan vari-eren van 12 uur tot 14 dagen. Dit houdt in dat de klachten gedurende deze periode langzaam ver-dwijnen.

NU EVEN NIET
Het kan meestal niet slechter gepland worden. Nu kan ik echt niet ziek zijn, volgende week, of vorige week had beter uitgekomen. Maar ziek zijn komt nooit uit, ook niet volgende of vorige week. En omdat het nooit uitkomt nemen we een of meer-dere middeltjes om te voorkomen dat we op bed
belanden. Ontstekingsremmers, pijnstillers, keel-pastilles, of wat dan ook. Hiermee onderdrukken we de natuurlijke afwikkeling van het ontstekings-proces.

CHRONIFICERING
Het nadeel van het onderdrukken van dit proces is dat er ‘fouten’ ontstaan in het celgeheugen van de betrokken cellen en tevens dat de binnendringers niet of onvoldoende worden uitgeschakeld. Dit resulteert in het licht actief blijven van het im-muunsysteem. Dit kost (extra) energie en maakt ons daardoor moe. En bij het minste of geringste kan het nog niet afgewikkelde ontstekingsproces weer de kop op steken. Bij stress of onge-balanceerde voeding (tijdens de feestdagen bij-voorbeeld).

UITZIEKEN
Het lijkt misschien tijdswinst om op de been te blijven met allerlei middeltjes, maar uiteindelijk moet het ontstekingsproces worden afgewikkeld. Dit kan in een keer goed of in 6x steeds een beet-je. Qua tijd denk ik dat in 1x goed je sneller weer de oude bent (ook al moet je dan 1 of 2 dagen naar bed), dan wanneer je 6x achter elkaar je je-zelf belabberd voelt en door blijft lopen. Dus bij een infectie: kruip in bed, neem een grog, eet wei-nig, drink veel en laat in ieder geval de eerste 48 uur je afweersysteem het werk doen.

uitzieken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *