mond

De spijsvertering gaat van mond tot kont. Het mid-denstuk, de darm hebben we al een deel behandeld. Nu het begin: de mond.
De mond is bekleed met slijmvlies, net als de rest van het spijsverteringska-naal. Een ‘lekkende darm’ kan dus ook betekenen dat het mondslijmvlies lek is. Hiervoor gelden dezelfde criteria als ver-meld in de twee voor-gaande nieuwsbrieven.
In de mond begint de spijsvertering. Het is daa-rom belangrijk dat de mondflora goed is. De mondflora is de samen-stelling van de bacterien die leven in de mond. Deze flora is sterk afhankelijk van wat er al-lemaal door de mond heen gaat. Nadelige ef-fecten op deze flora heb-ben suikers en onjuiste tandpasta. M.n. tandpasta met fluoride heeft een nadelig effect. Een biolo-gische kruidentandpasta zonder fluor is beter. (NB: een onfrisse geur uit de mond heeft vaker te maken met een niet-optimaal functioneren van de maag, gal of lever in plaats van de mond).
Een gunstig effect op de flora hebben groenten, en dan met name groene bladgroenten. Deze mo-
gen zowel rauw als gekookt zijn.
Het is echter wel de be-doeling dat hetgeen ge-geten wordt heel goed wordt gekauwd (dit geldt zeker voor de groene bladgroenten). Het kau-wen heeft meerdere functies. In eerste in-stantie is dit beter voor de bovengenoemde flora. Ook zet goed kauwen de enzymproductie aan. En-zymen zijn nodig om voedingsstoffen te kun-nen afbreken of omzet-ten. Ook geeft het kau-wen een signaal door aan de rest van het spijsver-teringskanaal, zodat deze zich vast kan gaan voorbereiden op het eten dat er aan komt. Dit is de reden waarom kauwgom kauwen een onjuiste gewoonte is: het zet de spijsvertering aan en er worden enzymen geproduceerd, terwijl er geen voeding naar de rest van het spijsverteringskanaal gaat. Verspilde energie.
Hygiene: het is belangrijker om te flossen of te tandenstokeren dan om te poetsen. Zeker direct na het drinken of eten tandenpoetsen is niet aan te raden. Je wrijft hi-ermee de zuren in het glazuur. Zorg eerst dat alle (voedings)sappen goed uit de mond ver-dwenen is.
De tanden zijn van essentieel bel-ang voor het kauwen. De stand
van de tanden kan dan belangrijk zijn. Is de stand afwijkend vraag jezelf dan eerst af waarom de stand afwijkend is voordat er wordt overgegaan op een beugel of andere drastische maatregelen. Regelmatig is er een oorzaak aan te wijzen waarom de stand afwijkend is, door deze oorzaak op te lossen verbeterd ook de stand (en kan altijd nog worden overwogen om een beugel te nemen). Wanneer kau-wen een prob-leem is en er
ook spijsverteringsproblemen zijn (bijvoorbeeld bij kleine kinderen), is het een optie om het eten door iemand anders te laten voorkauwen. Er zitten dan in ieder geval al enzymen in de voeding.

mond

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *