paradigma’s

Er wordt in de geneeskune of gezond-heidsleer met paradigma’s omgegaaan alsof het ‘de waarheid’ is. Niets is mind-er waar.

WAT IS EEN PARADIGMA
Een paradigma is het referantiekader waaruit wij de werkelijkheid in ogenschouw nemen. De eerste vraag die je je kunt stellen ‘wat is de werkelijk-heid?’ Een andere definitie geeft een iets bredere omschrijving: “een complex ge-heel van opvattingen, methoden en vraagstellingen, dat de wetenschappelijke gemeenschap van een bepaald tijdperk een idee geeft van wat belangrijke vragen zijn en hoe die opgelost moeten worden.”
Als je de laatste definitie goed bekijkt, weet je al dat een paradigma tijdelijk is (bepaald tijdvak). Tevens is het de kijk van ‘de wetenschap’. Alsof levenservaring (empirie) er niet toe doet.

EVIDENCE BASED
In de geneeskunde hebben ze de mond vol van ‘evidence based’. Iets dient wetenschappelijk bewezen te zijn. En dan ook nog ons volgens bepaalde regels. Een van die regels is, dat er een controle groep moet zijn in je onderzoek. En een andere regel is dat het onderzoek dub-belblink uitgevoerd moet worden (de patient weet niet wat ie krijgt, een echte tablet of een placebo; maar de voor-schrijver weet het ook niet; alleen een derde persoon die de administratieve afwikkeling doet, weet wie wat heeft gekregen). Wanneer een middel op deze manier ‘bewezen’ is, mag het gebruikt worden. Maar stel je wilt de werking van een ap-pel onderzoeken. Aan de eerste regel is nog wel te voldoen: een groep mensen geef je appels, de controle groep niet . Maar dubbelblind is veel moeilijker. Hoe krijg je een zogenaamde placebo-appel bij iemand naar binnen? Dus voeding is nooit ‘evidence based’ te onderzoeken. En dus niet volgens de regels van de wetenschap te bewijzen dat het werkt.

PARADIGMA-SHIFT
Desondanks wordt er momenteel met name op het gebied van voeding, voedingsinhoudsstoffen en gezondheid heel veel onderzoek verricht. Dit brengt met zich mee dat inzichten de laatste jaren vaak drastisch zijn veranderd. Echter de oude inzichten zijn vaak hardnekkig en zijn moeilijk uit te bannen.
En dat is precies waar het hier over gaat. Een par-adigma wordt beschouwd als ‘de waarheid’ en daar mag niet aan getornd worden.

VOORBEELD
Ongeveer 30 jaar geleden heeft men ‘ontdekt’, dat je nierstenen zou krijgen van vitamine C. Dit heeft destijds bij veel (huis)artsen het paradigma “geen vitamine C gebruiken bij mensen met risico op nierstenen’. Echter jaren later heeft men juist ontdekt dat je vita-mine C kunt gebruikten tegen bepaalde soorten nierstenen. Maar het paradigma blijft bestaan. Er zijn nog steeds (huis)artsen die om deze reden geen vitamine C durven voor-schrijven.

CHOLESTEROL
Cholesterol is ook zo’n zelfde hardnekkig bol-werk. Te laag! cholesterol geeft een grotere kans op hart– en vaataandoeningen dan een te hoog cholesterol. Het gaat bij cholesterol niet zozeer om de hoogte van het cholesterol, als wel de ver-houding van de verschillende soorten cholesterol en de verhouding tot trilglyceriden. Maar nog steeds blijven artsen alleen bloedprikken op cho-
lesterol. En blijven ze bij een vermeend te hoog cholesterol statines voorschrijven. (Foodwatch heeft vanwege deze reden een proces aangespan-nen tegen Unilever om Becel pro-activ uit de win-kelschappen te krijgen).

MEDIA
Het is voor ons als arts of therapeut al moeilijk om door de bomen het bos te blijven zien. Voor u als leek is dat helemaal lastig. Wie moet je nu nog geloven? De media brengen wetenschappelijke onderzoeken vaak deels naar buiten, waarbij regel-matig de context verloren gaat. Dus ook de media geloven is gevaarlijk. Het gaat tenslotte om uw gezondheid.

GEZOND VERSTAND
Het beste is om uw gezond verstand te gebruiken. Het lichaam en de geest werken samen. Als u een klacht heeft gaat dit meestal gepaard met andere kleinere klachten. Als u dan 1 pilletje gebruikt voor klacht A, dan heeft dat ook effect op klacht B. Op klacht B werkt het vaak juist averechts (stel je hebt een beetje spierpijn en een te hoog cholesterol, je krijgt een pilletje tegen het te hoge cholesterol en je spierpijn wordt erger). Je ge-zonde verstand zegt dan: dat pilletje werkt miss-chien toch niet helemaal goed voor mij.
Ondersteun je gezonde verstand en het zelfgenezend vermogen: we hebben in de vorige nieuwsbrief aangegeven dat het lichaam lang in staat is om zelfgenezend te werken. Ondersteun het lichaam daarin door voldoende te slapen, vol-doende te bewegen, frisse lucht binnen te krijgen en gevarieerde eerlijke (herkenbaar voor de na-tuur) voeding te eten.

paradigma’s

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *