pH of zuurgraad

De pH zegt iets over de activiteit en de concentratie van waterstofionen (H+). De waarden lopen van 0 (zuur) tot 14 (basisch). Zuiver, gedestilleerd water heeft een neutrale pH van 7. Om nog wat voorbeelden te geven: citroensap pH 2, bleekwater pH 9,5, zoutzuur pH 0, natronloog pH 14.

Omdat de mens voor 70% uit water bestaat is het gemiddelde van het lichaam ook rond pH-neutraal. Echter  de verschillende organen en lichaamsvloeistoffen hebben verschillende zuurgraden. Bloed pH 7,4, huid pH 5,5, maagzuur pH 2, alvleesklier pH 8.

Deze verschillen zijn nodig om de werkzame stoffen in de diverse organen zo goed mogelijk te laten functioneren (bijvoorbeeld enzymen). Een verstoring van de zuur-base-huishouding (het regelen van de juiste zuurgraad of pH) kan door veel factoren worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld stress, onjuiste of eenzijdige voeding, zware lichamelijke inspanning.

In onze maatschappij komt een acidose (te hoge zuurgraad, dat wil zeggen dat de pH lager wordt, er dus meer zuur in het lichaam aanwezig is), dan een alkalose (te lage zuurgraad, verhoogde pH).

Voeding die verzurend werkt zijn bijvoorbeeld vlees, kaas en melkproducten, koffie en suiker. Om dit te neutraliseren dien je veel groente en fruit te eten (deze werken de verzuring tegen).

Heel veel klachten kunnen gerelateerd worden aan verzuring, zo worden de volgende ziektebeelden voor een groot deel hieraan toegeschreven: osteoporose, eczeem, kanker, diabetes 2, hart- en vaatziekten.

Omdat het een verstoord systeem is van het hele lichaam is dit niet zomaar met 1 middeltje of therapie op te lossen. Maar consequent ontzuren betreft: kijken naar stress, voeding, beweging, welke middelen kunnen eventueel worden ingezet. Detoxificatie helpt een groot deel. Duidelijk is wel, dat vasten (een of twee keer per jaar) duidelijk in uw voordeel werkt.

zuurgraad

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *