koorts

Vanaf 38°C spreken we van koorts. De hoogte van de koorts staat niet in direct verband met de ernst van de aandoening waarbij de koorts optreed. Koorts heeft een functie en zou daarom in de meeste gevallen niet onderdrukt moeten worden. Zolang de koorts onder de levensgevaarlijk grenswaarde blijft is onderdrukken niet nodig. Echter het …

koorts Lees verder »