paradigma’s

Er wordt in de geneeskune of gezond-heidsleer met paradigma’s omgegaaan alsof het ‘de waarheid’ is. Niets is mind-er waar. WAT IS EEN PARADIGMA Een paradigma is het referantiekader waaruit wij de werkelijkheid in ogenschouw nemen. De eerste vraag die je je kunt stellen ‘wat is de werkelijk-heid?’ Een andere definitie geeft een iets bredere omschrijving: …

paradigma’s Lees verder »